slovník používaných odborných pojmů


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

D

:
Postup, kterým se diagnostik rozhoduje, do které nosologické jednotky jím zjištěný klinický obraz spadá. Diagnostik vzájemně porovnává projevy jednotlivých postižení s podobnými či stejnými symptomy

E

:
Projevuje se prudkým střídáním nálad, sníženou frustrační tolerancí, afektivními stavy, záchvaty vzteku a zkratkovitým jednáním.
:
Tvoří soubor kognitivních schopností, které kontrolují a regulují ostatní schopnosti a chování. Jedná se o komplexní funkce a k jejich plnému rozvinutí dochází až v období adolescence a mladé dospělosti.

I

:
Jedná se o individuální volbu metod, postupů, individuálně volené úlohy, upravené prostředí, individuální formy vizualizačních pobídek, komunikace a motivace; a to vše na základě poznání konkrétního jedince a individuální řešení jeho problému
:
Jedná se o dokument v plánování výchovně vzdělávací intervence. Základem pro vytvoření funkčního IVP je stanovení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech a stanovení priorit pro budoucí intervenci. IVP se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy.
Keyword(s):

K

:
(z lat. cognitivus, poznávací) znamená, že se klade důraz na poznávací (myšlenkovou, rozumovou) stránku dané oblasti.
:
Jde výskyt o více typů postižení současně (souběžné postižení)

M

:
Trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku; mentální schopnosti jedince jsou sníženy pod úroveň IQ 70

P

:
Jedna z nezávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Slovo pervazivní znamená všepronikající, tzn., že vývoj dítěte je narušen ve všech oblastech jeho osobnosti pro diagnostiku je zapotřebí přítomnost vždy několika symptomů v jednotlivých oblastech triády
:
Všeobecný termín pro poruchy s širokým rozmezím symptomů. V současnosti je tento termín vnímán pro dané skupiny symptomů jako výstižnější než pervazivní vývojová porucha
Keyword(s):

Page:  1  2  (Next)
  ALL


Zlepšení dostupnosti DVPP v oblasti poruch autistického spektra pomocí e-vzdělávacích aplikací, reg. č. projektu - CZ.1.07/1.3.10/04.0013.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.