E-learning vzdělávání pedagogů pracujících s dětmi s autismem

You are not logged in. (Login)

O realizátorovi

Základní škola,
Brno, Štolcova 16
www.autistickaskola.cz
www.vzdelavaniaautismus.cz

Realizováno s podporou:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.3.10 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji
Číslo výzvy: 04

Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s dětmi s autismem

Cíle kurzů: Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou integrace, s úlohou školského poradenského zařízení při integraci dítěte s PAS, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání dětí s PAS. Osvojí a prohloubí si postupy a dovednosti k efektivnějšímu přístupu v práci s dětmi s PAS.

Available Courses

  • Vzdělávací cíl: Cílem kurzu je připravit pedagogické pracovníky na specifika vzdělávání dětí žáků s PAS v hlavním vzdělávacím proudu se zaměřením na individuální a skupinovou integraci do mateřské školy, seznámit pedagogy s novými trendy ve vzdělávání dětí s PAS a jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou integrace, s úlohou školského poradenského zařízení při integraci dítěte s PAS, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání dětí s PAS.
  • Vzdělávací cíl: Naučit pedagogické pracovníky aplikovat metodiku strukturovaného učení při vzdělávání žáků s autismem a mentálním znevýhodněním. Správně využít dostupné nástroje speciálně pedagogické diagnostiky k ohodnocení schopností, vědomostí a dovedností žáků s autismem a mentálním znevýhodněním, které lze využít při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Využít metodiku strukturovaného učení při nácviku funkční komunikace, sebeobsluhy a volnočasových aktivit.
  • Vzdělávací cíl: Cílem semináře je připravit pedagogické pracovníky na specifika vzdělávání žáků s PAS na střední škole, na vytvoření podmínek pro individuální integraci na střední škole, seznámit se s možnou podporou v rámci praktického výcviku, seznámit pedagogy s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou integrace, s úlohou školského poradenského zařízení při integraci žáka s PAS, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků s PAS. Součástí přednášek bude také seznámení s možnostmi nácviků sociálního chování.
  • Vzdělávací cíl: Cílem semináře je připravit pedagogické pracovníky na specifika vzdělávání a žáků s PAS, na vytvoření podmínek pro individuální a skupinovou integraci do základní školy, seznámit pedagogy s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou integrace, s úlohou školského poradenského zařízení při integraci žáka s PAS, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků s PAS. Součástí přednášek bude také seznámení s možnostmi nácviků sociálního chování.

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 Today Thursday, 19 September 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Skip Main Menu

Main Menu

Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Zlepšení dostupnosti DVPP v oblasti poruch autistického spektra pomocí e-vzdělávacích aplikací, reg. č. projektu - CZ.1.07/1.3.10/04.0013.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.